Класс «Стандарт»


К классу автомобилей «Стандарт» относятся легковые автомобили пригодные для перевозки пассажиров. Работа таких автомобилей в службе Taxi 340 согласовывается с администрацией ( Viber 0933243111)

В классе автомобилей «Стандарт» отсутствует абонплата.

Плата за выполненный заказ 12% от стоимости ( при наличном расчёте) или 21% (при безналичном)

Вам необходимо пройти Регистрацию. ( только для Андроид !)

По всем вопросам можно получить консультацию по номеру Viber 0933243111

Класс «Комфорт»


К классу автомобилей «Комфорт» относятся иномарки не старше 2007 г. повышенной комфортности. Возможность работы с таким автомобилем в службе Taxi 340 необходимо согласовывать с администрацией ( Viber 0933243111)

При установке и включении программы для «Бизнес» водитель видит, также программу для классов «Комфорт» и «Стандарт»

На выбор водителя возможны 3 варианта сотрудничества:

  1. Абонплата раз 7дней 149 грн. + 15% за заказ (при наличном расчёте),но не менее чем 30грн. ОНЛАЙН вызов-12% , 25% (при безналичном расчете, ВНИМАНИЕ 25%-из них Вы оплачиваете 15%+10%клиент )
  2. Абонплата каждые 3 дня 90грн. + 15% за заказ (при наличном расчёте), но не менее чем 30грн. 12% онлайн вызов , 25% (при безналичном расчете, ВНИМАНИЕ 15% из них Вы оплачиваете 15%+10%клиент )
  3. Без Абонплаты. 30% .

Вам необходимо пройти Регистрацию. ( только для Андроид !)

По всем вопросам можно получить консультацию по номеру Viber 0933243111

Класс «Бизнес»

К классу автомобилей «Бизнес» относятся новые автомобили высокой комфортности. Возможность работы с таким автомобилем в службе Taxi 340 необходимо согласовывать с администрацией ( Viber 0933243111)

При установке и включении программы для «Бизнес» водитель видит, также программу для классов «Комфорт» и «Стандарт»

На выбор водителя возможны 3 варианта сотрудничества:

  1. Абонплата раз 7дней 159 грн. + 15% за заказ (при наличном расчёте),но не менее чем 30грн. ОНЛАЙН вызов -12% , 25% (при безналичном расчете, ВНИМАНИЕ 25%-из них Вы оплачиваете 15%+10%клиент )
    Абонплата каждые 3 дня 90грн. + 15% за заказ (при наличном расчёте), но не менее чем 30грн. 12% онлайн вызов и 25% (при безналичном расчете, ВНИМАНИЕ 15%из них Вы оплачиваете 15%+10%клиент )
    Без Абонплаты. 30% .

Вам необходимо пройти Регистрацию. (только для Андроид !)

По всем вопросам можно получить консультацию по номеру Viber 0933243111

Оплатить

undefined/api/3/checkout?data=eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJhY3Rpb24iOiJwYXkiLCJwdWJsaWNfa2V5IjoiaTY1OTI1NDg0OTkiLCJhbW91bnQiOiI1IiwiY3VycmVuY3kiOiJVQUgiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6ItCc0L7QuSDRgtC%2B0LLQsNGAIiwidHlwZSI6ImJ1eSIsImxhbmd1YWdlIjoicnUifQ%3D%3D&signature=FkoMzAH1xr2pRDO1QtvPcEXi%2FF0%3D

Договор с приложением (ук)

                                                              

Договір

на обслуговування автомобільним транспортом (таксі)

м. Дніпропетровськ ,, _ _” 20__р.

_______________________- в особі представника що діє на підставі , статуту, надалі — „Замовник”, з одного боку, та

Фізична особа – підприємець Іванов Георгій Євгенович , що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи (серія В02 №154743 від 13.07.1999) та Ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, видану Міністерством транспорту та зв’язку України. (серія АВ №426332) , надалі — „Перевізник”, з іншого боку,

а разом надалі – «Сторони»,

уклали цей Договір на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом (таксі) (надалі — Договір) про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. Замовник доручає, а Перевізник приймає на себе зобов’язання по перевезенню пасажирів (та їх багажу) автотранспортом — з водієм, згідно замовлень Замовника та в господарських цілях останнього.

2. Порядок надання послуг.

2.1. Перевізник надає Замовнику автомобілі для цілодобового перевезення працівників Замовника (надалі у тексті –„пасажири”, „працівники/представники Замовника”) та (за необхідності) їх багажу. Право проїзду разом з працівниками Замовника мають інші особи, якщо це викликане виробничою необхідністю Замовника, і лише в супроводі працівників/представників Замовника.

2.2. Представник Замовника здійснює попереднє замовлення перевезення за телефоном: 8(0562)333-333 або 340 з мобільного. При здійсненні замовлення надається наступна інформацію оператору Перевізника:

— назва Замовника (____»);

— місце подачі автомобіля-таксі: район, вулиця, номер будинку, тощо;

— маршрут перевезення (кінцевий пункт): район, вулиця, номер будинку, тощо.

2.3. Перевізник зобов’язаний протягом 5-ти хвилин з моменту здійснення попереднього замовлення надати пасажиру підтвердження про можливість виконання послуги.

2.4. Перевізник інформує пасажира (за його запитом) по телефону про орієнтовну вартість перевезення відповідно до тарифів, вказаних у Додатку 1 до цього Договору.

2.5. Перевізник надає автомобіль з водієм у замовлене місце не пізніше ніж через 20 (двадцять) хвилин з моменту надання замовлення.

2.6. Після виконання перевезення Перевізником, пасажир може надавати водію автомобіля талон на перевезення, з вказівкою про вартість перевезення. Талон мають бути скріплений печаткою Замовника та підписом пасажира. В такому талоні письмово зазначається дата перевезення, маршрут перевезення, час надавання послуг та прізвище пасажира (відповідно до бланку талону). Форма талону Замовник узгоджує додатково до цього Договору.

2.7. Сторони, протягом двох робочих днів з дня підписання даного Договору, призначають своїх відповідальних представників для координації питань, що виникають у процесі виконання Сторонами даного Договору, та направляють одна одній відповідні повідомлення із зазначенням прізвищ , імен відповідальних осіб, засобів зв’язку з ними.

3. Умови розрахунків.

3.1. До початку звітного місяця Замовник сплачує Перевізнику аванс в розмірі не менш як _______________ (___________________—) грн., в рахунок наступних платежів за надані послуги за Договором у звітному періоді. Сторони підтверджують, що звітним періодом за цим Договором є календарний місяць.

3.2. На протязі звітного періоду Перевізник надає послуги Замовнику в рахунок сплаченого авансу та самостійно контролює використання такого авансу,за допомогою особистого кабінету на сайті www.dnepr-taxi.dp.ua. Про використання авансу понад 80%, Перевізник зобов’язаний негайно повідомити Замовника. Останній вправі внести додаткову суму авансу, або продовжувати використовувати раніше внесений аванс до повного його використання.

3.3.Перевізник вправі надавати послуги Замовнику лише в межах попередньо внесеного авансу.

3.4. Остаточний розрахунок здійснюється Сторонами протягом п’яти банківських днів з дня підписання Сторонами Акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг). При цьому Замовник, у випадку, якщо сума авансових платежів за звітний місяць перевищує вартість наданих Перевізником послуг, має право на повернення невикористаних коштів.

4. Права та обов’язки Перевізника.

4.1. Перевізник зобов’язаний надавати послуги на умовах цього Договору, відповідно до загальноприйнятих вимог та ліцензійних умов.

4.2. Перевізник зобов’язаний контролювати технічний стан автомобілів, що надаються для перевезення. Технічний стан автомобіля має відповідати вимогам щодо безпечної експлуатації транспортного засобу.

4.3. Автомобіль має надаватися у чистому та охайному вигляді. При цьому представники Замовника мають ураховувати погодні умови у день, коли виконується перевезення.

4.4. Перевізник зобов’язаний надати автомобіль з водієм у час, що визначається згідно з цим Договором.

4.5. Перевізник зобов’язаний виконувати перевезення найкоротшим шляхом та за найменший час, з урахуванням вимог Правил дорожнього руху та стану дорожнього покриття.

4.6. Перевізник має право змінювати ціни і тарифи за цим Договором.

4.7. Перевізник зобов’язаний, у випадку неможливості виконати перевезення з технічних причин, коли пасажир вже знаходиться в автомобілі (включаючи випадки ДТП), надати інший автомобіль протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту зупинки автомобіля внаслідок таких технічних причин або ДТП.

4.8. Не пізніше 5-го числа кожного місяця, наступного за звітним, Перевізник зобов’язаний надати Замовнику Акт виконаних робіт (наданих послуг), який має містити загальну вартість послуг за звітний місяць. Замовник підписує такий акт протягом трьох робочих днів з моменту отримання, або в цей строк надсилає Перевізнику зауваження щодо такого Акту.

4.9. Водій Перевізника вправі вимагати від представника Замовника виконання Правил дорожнього руху в частині, що стосуються обов’язків пасажирів та відмовитися від перевезення у випадку їх порушення. В будь-якому випадку, відповідальність за порушення Правил дорожнього руху несе Перевізник.

5. Права та обов’язки Замовника.

5.1. Замовник має право замовити перевезення автомобілем цілодобово у межах Украіни.

5.2. Представник Замовника має право перевозити багаж, якщо його вага та розміри дозволяють його перевезення в автомобілі, наданому Перевізником.

5.3. Якщо для перевезення багажу чи пасажирів потрібен автомобіль- підвищеної пасажиромісткості чи вантажо-пасажирський, представник Замовника зобов’язаний попередньо повідомити про це оператора Перевізника.

5.4. Замовник має право вимагати від водія виконання вимог Правил дорожнього руху України. При цьому представник Замовника не має право вимагати від водія порушувати Правила дорожнього руху для скорочення часу перевезення, або з будь-якої іншої мети.

5.5. Представник Замовника має право вимагати від водія виконання замовлення за найкоротший час з урахуванням положень попереднього пункту Договору.

5.6. Представник Замовника має право вимагати замінити автомобіль, якщо його технічний стан або зовнішній вигляд не відповідає умовам, викладеним вище.

5.7. Замовник зобов’язаний своєчасно сплачувати вартість перевезення відповідно до цього Договору.

5.8. Представники Замовника повинні

— здійснювати посадку і висадку з авто тільки після повної його зупинки;

— не вимагати від водія вимикати автомобільну радіостанцію;

— не палити і не відкривати вікон у салоні без погодження з водієм та іншими пасажирами, що можуть знаходитися у салоні;

— не вживати солодких, міцних та слабоалкогольних напоїв у салоні автомобіля;

— під час руху не відволікати водія від виконання керування транспортним засобом;

— не допускати дій, які б могли загрожувати безпеці перевезень.

6. Відповідальність Сторін

6.1. У випадку затримки платежу більш ніж на 5 банківських днів з належної дати платежу, Замовник виплачує Перевізнику пеню у обсязі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день затримки платежу. При цьому виплата пені не звільняє Замовника від оплати затриманого платежу.

6.2. У всіх інших випадах, не зазначених у цьому Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

7. Звільнення від відповідальності та форс-мажор

7.1. Перевізник звільняється від відповідальності за ненадання автомобіля та/або час надання та/або час виконання замовлення, що визначається відповідними пунктами цього Договору, у випадках, якщо:

· представник Замовника надав невірну інформацію оператору Перевізника щодо адреси місця надання автомобіля

· місце надання автомобілю (вулиця та/або номер будинку) не позначені на атласах та картах м. Дніпропетровська та представник Замовника не надав чіткої пояснювальної інформації оператору Перевізника,

· на маршруті перевезення здійснюються дорожні роботи, що спричиняють використання іншого маршруту для перевезення.

7.2. Перевізник та Замовник звільняються від відповідальності у випадку дії будь-яких обставин, що знаходяться поза межами контролю Перевізника та/або Замовника, включаючи дії будь-яких урядових органів або органів місцевого самоврядування, стихійні лиха (повені, снігові заноси, тощо), війна, військові дії, масові заворушення будь-якого типу, включаючи, але не обмежуючись, демонстрації, страйки, тощо.

7.3. Наявність обставин непереборної сили підтверджується довідкою Торгово-промисловою палатою України чи іншого компетентного державного органу. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися понад 1 (одного) місяця, то кожна із Сторін вправі розірвати дію цього Договору шляхом письмового повідомлення іншої Сторони.

8. Термін дії та розірвання Договору

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та діє до «________________»20__ р..

8.2. Після закінчення періоду дії цього Договору, його дія може подовжитися на наступний строк, про що Сторони домовляються додатково.

8.3. У випадку, якщо одна з Сторін повністю або частково не виконує свої зобов’язання за цим Договором з будь-яких обставин, виключаючи обставини, перелічені у Статті 7 цього Договору (щодо форс-мажору), ця Сторона повинна надати іншій Стороні відповідне повідомлення з вимогою виконати відповідні зобов’язання у повному обсязі. Якщо таке невиконання зобов’язань має місце три (3) рази, Сторона, що не може скористатися своїми

правами внаслідок такого невиконання зобов’язань, може розірвати Договір через надання письмового повідомлення іншій Стороні не менш ніж за 5 (п’ять) днів.

8.4. У всіх інших випадках, будь-яка Сторона може розірвати цей Договір через надання відповідного письмового повідомлення іншій Стороні не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.

8.5.Дострокове припинення дії даного Договору можливе також при досягненні Сторонами відповідного рішення, шляхом укладення Додаткової угоди за підписом уповноважених представників Сторін

8.6. Закінчення періоду дії Договору, або дострокове його розірвання не звільняє Сторін від виконання зобов’язань, що не були виконані протягом періоду дії Договору. В таких випадках Сторони зобов’язані виконати остаточні розрахунки протягом 10 (десяти) банківських днів.

9. Тлумачення та вирішення спорів.

9.1. Всі інші випадки, не врегульовані цим Договором, розглядаються відповідно до чинного законодавства України.

9.2. У випадку виникнення будь-яких суперечок, Сторони намагаються вирішити такі суперечки шляхом переговорів.

9.3. Якщо Сторони не можуть вирішити такі суперечки шляхом переговорів, то невирішені суперечки передаються до компетентного суду.

10. Інші умови

10.1. Умови даного Договору мають обов’язкову силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом укладення Додаткової угоди до цього Договору.

10.2. Будь-які повідомлення за цим Договором надсилаються зареєстрованим листом за адресою Сторін, вказаною в реквізитах Сторін.

10.3. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10.4. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність інформації, яка була отримана від іншої Сторони за Договором. Передача інформації, отриманої Сторонами за цим Договором, третім особам, можлива лише за письмовою згодою іншої Сторони.

10.5. Жодна з Сторін не має права передавати свої права та обов’язки, що обумовлені Договором, третім особам без отримання на це письмової згоди іншої Сторони.

10.6. У випадку зміни будь-якою із Сторін своєї назви, місця розташування, банківських реквізитів, а також змін, які викликані реорганізацією, Сторона, для якої наступили згаданіі зміни, повинна у п’ятиденний термін повідомити іншу Сторону про це офіційним листом.

10.7. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

Адреси, банківські реквізити та підписи сторін

ЗАМОВНИК ПЕРЕВІЗНИК

Юридична адреса: Адреса для листування:

Код ЄДРПОУ

Поточний рахунок:

Назва Банку: ї МФО

Індивідуальний Податковий Номер юридичної

особи

Номер Свідоцтва про реєстрацію платника

податку на додану вартість св. платника ПДВ № м. Дніпропетровськ, Юридична адреса: 49082 Дніпропетровська обл. м.Дніпропетровськ, вул.Мохова 125 Код ІНН 2000115512 Розрахунковий рахунок: 26000050277228 ПАТ КБ «Приват Банк» м.Дніпропетровськ. МФО 305299 ДД

декларує, що має статус платника податку на

прибуток на загальних умовах ПП Іванов Г.Є.декларує,що має статус платника единого податку 3 группа 5% та має право працювати з Юр.лицами

_______________ __________________

ДОДАТОК №1

До договору на обслуговування автомобільним транспортом 1.Всі тарифи наведені в гривнях без ПДВ і починають діяти з « 01 » сiчня 2018 року. 2.Якщо температура повітря знижується нижче -20 градусів, а також 31.12 -02.01 вартість обговорюється додатково. 3. Якщо Замовник вибирає автомобіль за додатковими критеріями, вартість проїзду обговорюється додатково, в кожному окремому випадку.

4. Піднос багажу замовника оплачується як додаткова послуга вартістю від 20-50 грн., а до тарифу.

5. Всі платні стоянки, парковки, заїзди, оплачуються додатково замовником, при наявності чека у водія на такі послуги.

Марка авто Вартість одного км пробігу по місту Вартість одного км пробігу за містом

Hyundai, KIA, Chevrolet,

Skoda,Тоyota,

Ford,Mazda

Авто кількість місц 5-9

людин

Перші 5 км -99грн.кожні послідуючі 9,99грн.км .Вартість очікування 3 грн.хвилина. Почасова вартість- 199 грн/година. ( оплата Не менш ніж 2години) Обговорюється згідно заявки на такі перевезення — 6грн.км вартість в обидви кінці Обговорюється згідно заявки на такі перевезення

Автобуси (28-52,75місц) Вартість по заявке Обговорюється згідно заявки на такі перевезення

РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Виконавець : Замовник :